Rdeča nit programa NIJZ “Zdravje v vrtcu” v šolskem letu 2023/2024 je

                                                    »BESEDE IMAJO MOČ«

 

V šolskem letu 23-24 se bodo nadaljevale zastavljene vsebine v preteklem šolskem letu, ko smo z vodilno temo oblikovali sebe in svojo skupnost. Zaradi pomembnosti in aktualnosti dobrega počutja in zdravja bo v projektu prikazan širši pogled in razumevanje le-tega ter predstavljene pobude v Evropski uniji (EU), ki stremijo k enakim ciljem kot program Zdravje v vrtcu.

Vse o namenu programa, njegovih ciljih in rdeči niti si lahko preberete na povezavi:  https://nijz.si/programi/zdravje-v-vrtcu/  

Koordinator projekta: Barbara Rednak, org. prehrane in zdr. hig. režima

 

Izvajanje programa Zdravje v vrtcu v šolskem letu 2022/2023

Dejavnosti v sklopu programa Zdravje v vrtcu smo izvajali skozi celotno šolsko leto. V projekt je bilo vključenih 16 oddelkov, v starosti od 1 do 6 let.

V vsaki skupini so dejavnosti razdelili po načrtovanih sklopih, ki so jih izvajali različno dolgo. V vsakem sklopu so si zastavili cilje, ki so jih na različne načine in aktivnosti poskušali čim bolj približati otrokom. Največ aktivnosti, ki so jih izvedli je bilo s področja duševnega zdravja, zdrave prehrane, telesne dejavnosti, osebne higiene, krepitev medsebojnih odnosov, varovanje narave in okolja, zdrav način življenja, varnost v prometu in aktivnosti s področja varno s soncem.

Poročila: