ČAKALNI SEZNAM ZA SPREJEM OTROK V VVZ SLOVENJ GRADEC

Spoštovani starši,

NA TEM MESTU SO OBJAVLJENI ČAKALNI SEZNAMI ZA TEKOČE ŠOLSKO LETO LETO 2019/20.

Na rednem čakalnem seznamu za šolsko leto 2019/20 so otroci, ki so bili vpisani v rednem vpisnem roku (8.3.2019 – 20.3.2019) in s 1.9.2019 izpolnjujejo pogoje za sprejem v vrtec).

Na evidenčnem čakalnem seznamu za šolsko leto 2019/20 so otroci, ki so bili vpisani po rednem vpisnem roku (od 21.3.2019 do 24.9.2019), ne glede na to, ali otrok izpolnjuje pogoje za sprejem v vrtec.

Vrtec sprejema otroke iz čakalnega seznama v primeru novonastalih prostih mest. Vrtec lahko sprejme otroka, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Prednost pri sprejemu imajo otroci s posebnimi potrebami, otroci iz socialno ogroženih družin ter otroci s stalnim bivališčem v občini, v kateri je prosto mesto v vrtcu.

Seznami so ločeni za vsako občino posebej.

STARŠI STE NA DOM PREJELI ŠIFRO, POD KATERO NAJDETE SVOJEGA OTROKA NA ČAKALNEM SEZNAMU. SEZNAM SE OB VSAKI SPREMEMBI POSODOBI.

ŠOLSKO LETO 2019-20

REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2019-2020 – 3.10.2019

REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2019-2020 – 24.9.2019 – po 2. seji komisije za sprejem otrok (24.9.2019)

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2019-2020 – 2.9.2019

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2019-2020 – 9.8.2019

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2019-2020 – 12.6.2019

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2019-2020 – 6.6.2019

Seznam sprejetih otrok v VVZ Slovenj Gradec s 1.9.2019 – po 1. seji komisije za sprejem otrok (17.4.2019)

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2019-2020 – 21.5.2019

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2019-2020 – 23.4.2019 – Seznam po 1. seji komisije za sprejem otrok za š. l. 2019/20 (17.4.2019)