ČAKALNI SEZNAM ZA SPREJEM OTROK V VVZ SLOVENJ GRADEC

Spoštovani starši,

NA TEM MESTU SO OBJAVLJENI ČAKALNI SEZNAMI ZA TEKOČE ŠOLSKO LETO LETO 2018/19 IN NOVO ŠOLSKO LETO 2019/20.

Na rednem čakalnem seznamu za šolsko leto 2019/20 so otroci, ki so bili vpisani v rednem vpisnem roku (8.3.2019 – 20.3.2019) in s 1.9.2019 izpolnjujejo pogoje za sprejem v vrtec).

Dokler se iz rednega čakalnega seznama ne vključijo v vrtec vsi otroci, se iz evidenčnega čakalnega seznama ne sprejema otrok, razen če na rednem čakalnem seznamu ni otrok, ki ustrezajo pogojem za sprejem (starost, enota) ali če je na evidenčnem čakalnem seznamu otrok, ki ima po zakonu prednost za sprejem v vrtec (otroci s posebnimi potrebami, otroci iz socialno ogroženih družin). Če se po sprejemu vseh otrok iz rednega čakalnega seznama še pojavi kakšno prosto mesto, vrtec sprejema otroke iz evidenčnega čakalnega seznama.

Seznami so ločeni za vsako občino posebej.

STARŠI STE NA DOM PREJELI ŠIFRO, POD KATERO NAJDETE SVOJEGA OTROKA NA ČAKALNEM SEZNAMU. SEZNAM SE OB VSAKI SPREMEMBI POSODOBI.

ŠOLSKO LETO 2019-20

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2019-2020 – 23.4.2019 – Seznam po 1. seji komisije za sprejem otrok za š. l. 2019/20 (17.4.2019)

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2019-2020 – 21.5.2019

Seznam sprejetih otrok v VVZ Slovenj Gradec s 1.9.2019

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2019-2020 – 6.6.2019

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2019-2020 – 12.6.2019

 

ŠOLSKO LETO 2018/19

Na rednem čakalnem seznamu za šolsko leto 2018/19 so otroci, ki so bili vpisani v rednem vpisnem roku (marca 2018 in so s 1.9.2018 izpolnjevali pogoje za sprejem v vrtec).

Na evidenčnem čakalnem seznamu so otroci, ki so vpisani po rednem vpisnem roku ali 1.9.2018 še niso izpolnjevali starostnega pogoja 11 mesecev za sprejem v vrtec.

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2018-2019 – 23.4.2018 – Seznam po 1. seji komisije za sprejem otrok (17.4.2018)

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2018-2019 – 10.5.2018

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2018-2019 – 12.6.2018

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2018-2019 – 13.7.2018

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2018-2019 – 21.8.2018

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2018-2019 – 11.9.2018

REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2018-2019 – 18.9.2018 – Seznam po 2. seji komisije (13.9.2018)

REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2018-2019 – 11.12.2018

REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2018-2019 – 1.2.2019

REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2018-2019 – 6.3.2019