ČAKALNI SEZNAM ZA SPREJEM OTROK V VVZ SLOVENJ GRADEC

Spoštovani starši,

NA TEM MESTU SO OBJAVLJENI ČAKALNI SEZNAMI ZA TEKOČE ŠOLSKO LETO 2020/21.

Na rednem čakalnem seznamu za šolsko leto 2020/21 so otroci, ki so bili vpisani v rednem vpisnem roku (6.3.2020 – 18.3.2020) in s 1.9.2020 izpolnjujejo pogoje za sprejem v vrtec.

Na evidenčnem čakalnem seznamu za šolsko leto 2020/21 so otroci, ki s 1.9.2020 še niso izpolnjevali pogojev za sprejem v vrtec ali pa so vlogo oddali po preteku roka za redni vpis v vrtec (po 18.3.2020).

Vrtec sprejema otroke iz čakalnega seznama v primeru novonastalih prostih mest. Vrtec lahko sprejme otroka, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

STARŠI STE NA DOM PREJELI ŠIFRO, POD KATERO NAJDETE SVOJEGA OTROKA NA ČAKALNEM SEZNAMU. SEZNAM SE OB VSAKI SPREMEMBI POSODOBI.

ŠOLSKO LETO 2020/2021

REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2020-2021 -28.3.2021

REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2020-2021 -22.1.2021

REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2020-2021 -5.1.2021

REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2020-2021 -14.12.2020

REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2020-2021 – 25.11.2020

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2020-2021 – 27.8.2020

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2020-2021 – 1.7.2020

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2020-2021 – 15.6.2020

ČAKALNI SEZNAM 2020-2021 – 21.5.2020

SEZNAM SPREJETIH OTROK S 1.9.2020