ČAKALNI SEZNAM ZA SPREJEM OTROK V VVZ SLOVENJ GRADEC

Spoštovani starši,

NA TEM MESTU SO OBJAVLJENI ČAKALNI SEZNAMI ZA TEKOČE ŠOLSKO LETO LETO 2019/20 IN NOVO ŠOLSKO LETO 2020/21.

Na rednem čakalnem seznamu za šolsko leto 2020/21 so otroci, ki so bili vpisani v rednem vpisnem roku (6.3.2020 – 18.3.2020) in s 1.9.2020 izpolnjujejo pogoje za sprejem v vrtec.

Vrtec sprejema otroke iz čakalnega seznama v primeru novonastalih prostih mest. Vrtec lahko sprejme otroka, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

STARŠI STE NA DOM PREJELI ŠIFRO, POD KATERO NAJDETE SVOJEGA OTROKA NA ČAKALNEM SEZNAMU. SEZNAM SE OB VSAKI SPREMEMBI POSODOBI.

ŠOLSKO LETO 2020/2021

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2020-2021 – 27.8.2020

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2020-2021 – 1.7.2020

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2020-2021 – 15.6.2020

ČAKALNI SEZNAM 2020-2021 – 21.5.2020

SEZNAM SPREJETIH OTROK S 1.9.2020

ŠOLSKO LETO 2019/2020

ČAKALNI SEZNAM 2019-2020 – 20.5.2020