ČAKALNI SEZNAM ZA SPREJEM OTROK V VVZ SLOVENJ GRADEC

Spoštovani starši,

NA TEM MESTU SO OBJAVLJENI ČAKALNI SEZNAMI ZA TEKOČE ŠOLSKO LETO 2020/21 IN ZA NOVO ŠOLSKO LETO 2021/22.

Na čakalnem seznamu za šolsko leto 2021/22 so otroci, ki so bili vpisani v času rednega vpis (8.3.2021 – 16.3.2021).

Vrtec sprejema otroke iz čakalnega seznama v primeru novonastalih prostih mest. Vrtec lahko sprejme otroka, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela in dostavijo potrdilo pediatra, da je otrok cepljen za OMR – ošpice, mumps in rdečke.

STARŠI STE NA DOM PREJELI ŠIFRO, POD KATERO NAJDETE SVOJEGA OTROKA NA ČAKALNEM SEZNAMU. SEZNAM SE OB VSAKI SPREMEMBI POSODOBI.

ŠOLSKO LETO 2021/2022

REDNI ČAKALNI SEZNAM

5 REDNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -7.9.2021

4 REDNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -20.8.2021

3 REDNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -16.8.2021

2 REDNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -24.6.2021

1 REDNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -3.5.2021

EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM

Na evidenčnem čakalnem seznamu so otroci, ki so zamudili rok rednega vpisa v vrtec (vpisani od 17.3.2021 dalje) in otroci, ki s 1.9.2021 še ne izpolnjujejo pogojev za sprejem v vrtec.

Vloge bodo točkovane na 2. seji komisije za sprejem otrok, ki bo predvidoma v septembru 2021.