PrehranaZdrava in uravnotežena prehrana je ključ do zdravega organizma. V obdobju rasti je uravnoteženo prehranjevanje pomembno, saj omogoča intelektualni razvoj in rast, hkrati pa zdravje in dobro počutje. Ob enem preprečuje nastanek različnih zdravstvenih problemov, ki se lahko kažejo že v otroštvu ali pa kasneje v odraslih dobi.

  • V našem vrtcu si želimo in tudi težimo k temu, da otrokom nudimo čimbolj pestro, raznoliko, kakovostno hrano, sestavljeno iz vseh skupin živil.

  • Pri načrtovanju prehrane upoštevamo fiziološke normative in strokovna priporočila za zdravo in uravnoteženo prehrano otrok.

  •  Ponujene jedi so primerne konsistence, prilagojene otrokovi starosti.

  • Uporabljamo sveža živila, od znanih dobaviteljev. Najpomembneje je, da je hrana, ki jo pripravljamo varna, torej da otrokom ponudimo zdravstveno in kakovostno neoporečna živila.

  • Otroke navajamo na pitje navadne vode in zdravih pijač (nesladkan čaji), ki so otrokom na voljo tekom bivanja v vrtcu.

  • Živila ne cvremo v olju, pač pa jih pripravljamo v parno konvekcijski pečici z malo maščobe.

  • Večino jedi, kar je v naših zmožnostih in kapaciteti pripravljamo sami, izogibamo se pred pripravljenim živilom.

  • Pri otrocih želimo razviti zdrave prehranjevalne navade in jih navajamo na različne in nove okuse. Otroke navajamo na samostojno prehranjevanje, v nekaterih oddelkih tudi s samopostrežno prehrano.

  • Uvajamo otrokom prijazen ritem prehranjevanja, ki je naravnan na primerne ure obrokov in upoštevajoč primeren razmik med obroki.

  • Rojstne dneve praznujemo s svežim sezonskim sadjem.

Otrokom omogočamo dietno prehrano na podlagi ustreznega zdravniškega potrdila (https://zzp.si/wp-content/uploads/2018/09/attachment-1.pdf) pediatra ali zdravnika specialista. Starši ste dolžni vrtec obvestiti o vsaki spremembi dietne prehrane otroka in v primeru prenehanja diete predložiti potrdilo o ukinitvi dietne prehrane.


ZHROb vstopu otroka v vrtec morate starši predložiti Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka, s katerim zdravnik potrjuje, da otrok nima kontraindikacij za vstop v vrtec. Starši vrtec prav tako seznanite, če ima otrok kakšne zdravstvene posebnosti – alergije, preobčutljivost, nagnjenost k vročinskim krčem… Dajanje kakršnih koli zdravil v vrtcu ni dovoljeno. V izjemnih primerih se lahko v skladu z zdravniškim potrdilom, pisnimi navodili in pisnim soglasjem staršev nudi ustrezna terapija. O dani terapiji vodimo evidence za lastnem nadzor.

Da se lahko izvedejo ustrezni ukrepi za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni v vrtcu, je pomembno, da starši obveščate vzgojiteljice v kolikor je vaš otrok odsoten zaradi nalezljive bolezni. V skladu z Zakonom o vrtcih je vrtec vzgojno izobraževalna in ne zdravstvena ustanova, zato naj vrtec obiskujejo zdravi in ne bolni otroci. Strokovni delavci lahko otroka odklonijo ob prihodu v vrtec, kadar se kažejo določeni znaki obolenj.

Za otroke si želimo vzpostaviti najvišjo stopnjo zdravega okolja in dobrega počutja na vseh ravneh, prav zato smo v izvajanje zdravstveno higienskega režima vključeni vsi zaposleni. Glavne naloge, da dosežemo zastavljene cilje, je spremljanje zdravstvenega stanje otrok in vestno izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje širjenja nalezljivih bolezni. Vzporedno pa izvajamo nadzor nad higiensko tehničnimi pogoji objektov, prostorov in opreme, da se zagotovijo najboljši bivalni pogoji in varnost otrok.

                                          Barbara Rednak, 

Organizator prehrane in zdravstveno higienskega režima