SKLEP o določitvi cene programov v VVZ Slovenj Gradec od 1.1.2024 dalje

 

Spoštovani starši,

objavljamo spremembo cen programov predšolske vzgoje, ki velja od 1. 1. 2024 dalje. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-3995/sklep-o-dolocitvi-cen-programov-v-vzgojno-varstvenem-zavodu-slovenj-gradec  

 

CENIK VRTCA OD 1.1.2024

CENIK VRTCA OD 1.3.2023