ENOTA ŠMARTNO – LESENI ŠKRAT

NASLOV: Šmartno 69a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

tel. 02 – 88 53 275

smartno.vrtec@gmail.com

VODJA ENOTE: Edita Hajnže

POSLOVNI ČAS: od 5.30 ure do 16.00 ure.

ODDELKI in STROKOVNE DELAVKE V ODDELKIH:

  • vzgojiteljice v oddelkih 1 – 3 let:

vzg. Neža Špegelj in pomočnica vzg. Bojana Kotnik, tel: 02 88 12 331

vzg. Dragica Flogie in pomočnica vzg. Tjaša Vinarnik, tel: 02 88 12 331

  • vzgojiteljice v kombiniranih oddelkih:

vzg. Marjeta Jeromel in pomočnici vzg. Laura Krajnc in Lucija Žganec, spremljevalka Meta Cimerman, tel: 02 88 12 332

vzg. Edita Hajnže in pomočnica vzg. Tanja Pelc, tel: 02 88 12 332

vzg. Gabrijela Pori, pom. vzg. Nastja Brajnik, tel.: 02 88 12 333

  • vzgojiteljice v oddelkih 2. starostnega obdobja:

vzg. Melita Šumnik in pomočnica vzg. Dvorjak Tina, tel: 02 88 12 333

vzg. Darinka Poredoš in pomočnica vzg. Edita Štamulak, tel: 02 88 12 334

vzg. Ksenija Poklič in pomočnica vzg. Tanja Apat, spremljevalka Mojca Bevcar, tel: 02 88 12 334

POSEBNOSTI:

  • lastna kuhinja,
  • večnamenski prostor – telovadnica,
  • veliko igrišče,
  • lastna knjižnica,
  • možnost sprehodov v naravo.

vrtec šmartno