ENOTA PODGORJE – ŠKRAT BUČKO

NASLOV: Podgorje 173, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

tel. 02 – 88 58 201

podgorje.vrtec@gmail.com

VODJA ENOTE: Dejan Gutman

POSLOVNI ČAS: od 5.30 ure do 16.00 ure

ODDELKI IN STROKOVNI DELAVCI:

  • kombiniran oddelek 2-4 leta, vzg. Špela Kovačič in pom. vzg. Maja Hribernik,
  • kombiniran oddelek,vzg. Cilka Jontes in pom. vzg. Barbara Juvan in Petra Popič,
  • homogeni oddelek 5 – 6 let., vzg. Dejan Gutman in pom. vzg. Kršulj Nikolina.

POSEBNOSTI:

  • razdelilna kuhinja,
  • opremljeno igrišče ob vrtcu,
  • lastna knjižnica,
  • možnost sprehodov v naravo,
  • uporaba šolske telovadnice.

 

Enota_Podgorje_1