ENOTA PAMEČE – ŠKRAT RADOVEDNEŽ

NASLOV: Pameče 59, 2380 Slovenj Gradec

tel.: 02 – 88 41 586

pamece.vrtec@gmail.com

VODJA ENOTE: Andreja Matija Lenart

POSLOVNI ČAS: od 5.30 ure do 16.00 ure oziroma po dogovoru na

prvem roditeljskem sestanku

 

ODDELKA IN STROKOVNE DELAVKE V ODDELKIH:

  • kombiniran oddelek: vzg. Erika Breznik, vzg.-pom. vzg. Meta Cimerman,
  • heterogeni oddelek 3-6 let: vzg. Andreja Matija Lenart, vzg.-pom. vzg. Marija Potočnik Sušec.
  • Pokrivanje sočasnosti: pom. vzg. Jana Založnik

POSEBNOSTI:

  • razdelilna kuhinja,
  • uporaba šolske telovadnice,
  • lastna knjižnica
  • kabinet za individualno pomoč,
  • možnost sprehodov v naravo.

pamece