KONTAKTNI PODATKI

VODSTVO VRTCA:

Ravnateljica:

Ivica Vaukan, dipl.vzg.

ivica.vaukan@guest.arnes.si, tel.: 02 62 09 551

 

Pomočnice ravnateljice:

Gordana Konečnik, dipl.vzg.

gordana.konecnik@guest.arnes.si, tel.: 02 62 09 554

Irena Pijovnik, dipl. vzg.

irena.pijovnik@guest.arnes.si, tel.: 02 62 09 553

 

Urška Repnik, univ. dipl. pedag., dipl. vzg.

urska.repnik@guest.arnes.si, tel.: 02 62 09 555

 

UPRAVA VRTCA:

Tajnik VIZ VI:

Jasna Slemenik, ekonomist

jasna.slemenik@guest.arnes.si, tel. 02 62 09 550

 

Računovodja:

Nataša Pleunik, uni. dipl. ekon.

natasa.pleunik@guest.arnes.si, tel.: 02 62 09 552

 

Finančnik V (obračun plač):

Karmen Zvonar, ekon. tehnik

karmen.zvonar@guest.arnes.si, tel.:  02 62 09 552

Knjigovodja (obračun oskrbnin):

Nataša Paradiž, ekon. – računovodja

natasa.paradiz@guest.arnes.si tel.: 02 88 42 711

 

Svetovalni delavki:

Urška Repnik, dipl. vzg., univ. dipl. pedag.

urska.repnik@guest.arnes.si, tel.: 02 62 09 555

 

Katja Toš, univ. dipl. pedag. in soc, dipl. vzg.,

Nadomešča Vesna Trop, dipl. socialna delavka

katja.tos@guest.arnes.si, tel.: 041 656 435

Organizatorki prehrane in zdravstveno-higienskega režima:

Barbara Rednak, dipl. sanit. inž.

barbara.rednak@guest.arnes.si, tel.: 02 62 17 750

 

Manca Vojnovič, inž. živil. in prehrane, dipl. san. inž.

manca.vojnovic@guest.arnes.si, tel.: 02 88 12 045

 

Na upravi vrtca lahko urejate vse potrebno glede vpisa in izpisa otroka,

dobite  lahko tudi podrobnejše informacije o obračunu oskrbnin.