KONTAKTNI PODATKI

VODSTVO VRTCA:

Ravnateljica:

Ivica Vaukan, dipl.vzg.

ivica.vaukan@guest.arnes.si

Tel.: 02 62 09 551

 

Pomočnice ravnateljice:

Gordana Konečnik, dipl.vzg.

gordana.konecnik@guest.arnes.si

Tel.: 02 62 09 554

 

Irena Pijovnik, dipl. vzg.

irena.pijovnik@guest.arnes.si

Tel.: 02 62 09 553

 

Urška Repnik, univ. dipl. pedag., dipl. vzg.

urska.repnik@guest.arnes.si

Tel.: 02 62 09 555

 

UPRAVA VRTCA:

Tajnik VIZ VI:

Jasna Slemenik, ekonomist

jasna.slemenik@guest.arnes.si

02 62 09 550

 

Računovodja:

Nataša Pleunik, uni. dipl. ekon.

natasa.pleunik@guest.arnes.si

Tel.: 02 62 09 552

 

Finančnik V (obračun plač):

Karmen Zvonar, ekon. tehnik

karmen.zvonar@guest.arnes.si

Tel.:  02 62 09 552

 

Knjigovodja (obračun oskrbnin):

Nataša Paradiž, ekon. – računovodja

natasa.paradiz@guest.arnes.si

Tel.: 02 88 42 711

 

Svetovalni delavki:

Urška Repnik, dipl. vzg., univ. dipl. pedag.

urska.repnik@guest.arnes.si

Tel.: 02 62 09 555, 041 300 286

Katja Toš, univ. dipl. pedag. in soc, dipl. vzg.

katja.tos@guest.arnes.si

Tel.: 041 656 435

 

Organizatorki prehrane in zdravstveno-higienskega režima:

Barbara Rednak, dipl. sanit. inž.

barbara.rednak@guest.arnes.si

Tel.: 02 62 17 750

Bernarda Voler, prof. proiz.-teh. vzgoje in biologije

bernarda.voler@guest.arnes.si

 

Na upravi vrtca lahko urejate vse potrebno glede vpisa in izpisa otroka,

dobite  lahko tudi podrobnejše informacije o obračunu oskrbnin.

 

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:

Urška Repnik, dipl. vzg., univ. dipl. pedag.

urska.repnik@guest.arnes.si

Tel.: 02 62 09 555