O VRTCU

SPLOŠNI PODATKI: VRTEC SLOVENJ GRADEC
IME VRTCA: VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC
(vrtec deluje kot javni zavod)

USTANOVITELJI VRTCA: MO SLOVENJ GRADEC, OBČINA MISLINJA

SEDEŽ VRTCA: Maistrova ulica 2a,  2380 SLOVENJ GRADEC

TELEFON: 02 62 09 550

E – mail: vrtec.slov-gradec@guest.arnes.si

ENOTE VRTCA:

 1. ENOTA MAISTROVA z oddelkom SELE
 2. ENOTA CELJSKA
 3. ENOTA LEGEN
 4. ENOTA ŠMARTNO
 5. ENOTA PODGORJE
 6. ENOTA PAMEČE
 7. ENOTA MISLINJA z oddelkom DOLIČ
 8. BOLNIŠNIČNI ODDELEK ZA PREDŠOLSKE OTROKE

 


VODSTVO VRTCA:

Ravnateljica: Ivica Vaukan, dipl.vzgojiteljica predšolskih otrok

Pomočnici ravnateljice: Irena Pijovnik, dipl.vzgojiteljica predšolskih otrok in

Gordana Konečnik, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok

UPRAVA VRTCA:

Poslovni sekretar: Jasna Slemenik, ekonomist

Računovodja: Nataša Pleunik, univ. dipl. ekonomist

Finančno računovodska delavka (obračun plač): Karmen Zvonar (ekonomski tehnik)

Knjigovodja (obračun oskrbnin): Nataša Paradiž (ekonomist – računovodja)

Svetovalna delavka: Urška Repnik, dipl. vzg., univ. dipl. pedagog

Organizator prehrane zn zdravstveno – higienskega režima:  Barbara Rednak, dipl. sanitarni inženir

Na upravi vrtca lahko urejate vse potrebno glede vpisa – izpisa otroka, dobite pa  lahko tudi podrobnejše  informacije o obračunu oskrbnin.

Želimo si, da bi vsak vaš problem ali dilemo lahko rešili čimprej, zato vam sporočamo, da smo dnevno dosegljivi od 6. do 14. ure, v popoldanskem času pa po predhodnem dogovoru..


 

POSEBNOSTI:

1.BOLNIŠNIČNI ODDELEK ZA PREDŠOLSKE OTROKE
 (na otroškem oddelku Splošne bolnice Slovenj Gradec)

VZGOJITELJICA: Florjana BORKOVIĆ

DELOVNI ČAS: od 7.30 do 14.00 ure

 • izvajanje vzgojnega dela za hospitalizirane predšolske otroke,
 • sodelovanje s starši hospitaliziranih otrok,
 • sodelovanje s sodelavci vrtca in zunanjimi strokovnjaki.

 

2.SPECIALNO – PEDAGOŠKA SLUŽBA

MOBILNA SPECIALNA PEDAGOGINJA:

Marija PODSTENŠEK, specialna pedagoginja

DELOVNI ČAS: individualno delo z otroki po urniku dela, objavljenim na oglasnih deskah enot

 • individualno delo z otroki,
 • sodelovanje s starši in strokovnimi delavci vrtca,
 • sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki.

VZGOJITELJICA V ODDELKU S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM – RAZVOJNEM ODDELKU:

Mojca PALIR, specialna pedagoginja