ENOTA LEGEN – GOZDNI ŠKRAT

NASLOV: Zidanškova 39, 2380 Slovenj Gradec

TELEFON: (02) 88 41 320

ELEKTRONSKA POŠTA: legen.vrtec@gmail.com

VODJA ENOTE: Katja Toš, svetovalna delavka

POSLOVNI ČAS: od 5.30 do 15.30

ODDELKI IN STROKOVNI DELAVCI V ODDELKIH:

 • Kombiniran oddelek: vzg. Danica Kac Naglič, pom. vzg. Simona Založnik.
 • Kombiniran oddelek: vzg. Simona Jamnikar Pukl, pom. vzg. Matic Škrlovnik.
 • Homogeni oddelek 5-6 let let: Mateja Kac, pom. vzg. Maja Lakovšek.
 • Homogeni oddelek 5-6 let: vzg. Milena Keber pom. vzg. Katja Hudovernik.

Spremljevalka: Nika Sedar

POSEBNOSTI:

 • svetovalna služba,
 • razdelilna kuhinja,
 • ograjeno igrišče,
 • prostor za individualno pomoč,
 • možnost sprehodov v naravo,
 • glasbeni in športni kabinet,
 • velik večnamenski prostor.