ENOTA MISLINJA, SONČNI ŠKRAT

NASLOV: Šentlenart 31, 2382 Mislinja

tel.: 02 88 55 218

tel. v oddelku 1. starostnega obd.: 02 62 09 569

tel. v oddelku v OŠ Mislinja: 051 604 113

tel. kuhinja: 02 62 09 568

mislinja.vrtec@gmail.com

VODJA ENOTE: Špela Tovšak

POSLOVNI ČAS ENOTE: od 5.15 ure do 16.00 ure

POSLOVNI ČAS ODDELKA OŠ MISLINJA: od 6.00 – 15. 30

ODDELKI IN STROKOVNE DELAVKE V ODDELKIH:

Oddelek 1. starostnega obdobja:

 • vzg. Špela Tovšak, vzg.-pom. vzg. Urška Uršej, tel. 02 62 09 569

Kombinirani oddelki:

 • vzg. Tatjana Podjaveršek, vzg.-pom. vzg. Vesna Sovič,
 • vzg. Erika Pušnik, vzg.-pom. vzg. Maja Krajcer.

Oddelki 2. starostnega obdobja:

 • oddelek 3-4 leta: vzg. Tanja Žvikart, vzg.-pom. vzg. Maja Mirkac,
 • oddelek 4-5 let: vzg. Tjaša Krančan, vzg.-pom. vzg. Sara Ledinek,
 • oddelek 5-6 let: vzg. Mojca Dobaj, vzg.-pom. vzg. Irena Krebl,
 • oddelek 5-6 let (v prostorih OŠ Mislinja): vzg. Anica Klemenc, vzg.-pom. vzg. Saša Štumpfl.
 • Pokrivanje sočasnosti: vzg.-pom. vzg. Renata Velunšek in Monika Vivod.

POSEBNOSTI:

 • lastna kuhinja,
 • sodobno igrišče ob vrtcu,
 • pokrita terasa v oddelku 1. starostnega obdobja,
 • možnost sprehodov v naravo,
 • lastna knjižnica.

Enota_Mislinja_1