Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec je javni vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo, ki sta ga ustanovili Mestna občina Slovenj Gradec, z odlokom dne 7. 6. 2018, in Občina Mislinja, dne 15. 6. 2018 (Ur. l. RS, št. 44/2018).

Deluje v dveh občinah, v sedmih organizacijskih enotah, na dvanajstih lokacijah (štirje oddelki so organizirani v osnovnih šolah). Na pediatriji Splošne bolnišnice Slovenj Gradec deluje bolnišnični oddelek, na enoti Maistrova pa tudi razvojni oddelek, v katerem se izvaja prilagojen program predšolske vzgoje.

Vrtec je odprt vse dni v letu, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih. Poslovni časi posameznih enot so usklajeni s potrebami staršev. V času poletnih počitnic in daljših praznikov, ko je število otrok praviloma manjše, delo racionaliziramo tako, da posamezne enote združimo, oddelke v šolah pa zapremo.

 

ENOTE VRTCA:

 1. ENOTA MAISTROVA-ŠKRATICA MICA 
 2. ENOTA MAISTROVA-ŠKRATICA MICA, oddelek SELE
 3. ENOTA MAISTROVA-ŠKRATICA MICA, oddelek na 1.O.Š. Slovenj Gradec
 4. ENOTA CELJSKA-MALI ŠKRAT
 5. ENOTA LEGEN-GOZDNI ŠKRAT
 6. ENOTA ŠMARTNO-LESENI ŠKRAT
 7. ENOTA PODGORJE-ŠKRAT BUČKO
 8. ENOTA PAMEČE-ŠKRAT RADOVEDNEŽ
 9. ENOTA MISLINJA-SONČNI ŠKRAT 
 10. ENOTA MISLINJA-SONČNI ŠKRAT 2
 11. ENOTA MISLINJA-SONČNI ŠKRAT, oddelek DOLIČ
 12. BOLNIŠNIČNI ODDELEK ZA PREDŠOLSKE OTROKE- ŠKRATEK PREHLADEK