ENOTA MISLINJA – SONČNI ŠKRAT, Oddelek Dolič

Oddelek v Doliču spada pod enoto Mislinja – Sončni Škrat. Formira se glede na starost vpisanih otrok v posebej prirejenih prostorih podružnične Osnovne šole Dolič. Vpisujemo otroke v starosti od 3 do 6 let. V šolskem letu 2018/2019 imamo v tej enoti izjemoma vpisane otroke prvega starostnega obdobja, zaradi pomanjkanja kapacitet v vrtcu Mislinja – Sončni škrat.

NASLOV: Srednji Dolič 4, 2382 Mislinja

tel.: 02 88 56 633

dolic.vrtec@gmail.com

POSLOVNI ČAS: od 6.00 ure do 16.00 ure

 

ODDELKA IN STROKOVNE DELAVKE:

Kombiniran oddelek:

Vzg. Florjana Kragelnik, pom. vzg. Alenka Pušnik

Oddelek prvega starostnega obdobja – polovični oddelek

Vzg. Kristina Kovše

Pokrivanje sočasnosti: pom. vzg. Lucija Brezovnik

 

POSEBNOSTI:

  • souporaba šolske kuhinje,
  • ograjeno in opremljeno igrišče
  • možnost uporabe šolske telovadnice,
  • možnost sprehodov v naravo.

dolic