ENOTA MISLINJA – SONČNI ŠKRAT, Oddelek Dolič

Oddelek v Doliču spada pod enoto Mislinja – Sončni Škrat. Formira se glede na starost vpisanih otrok v posebej prirejenih prostorih podružnične Osnovne šole Dolič.

NASLOV: Srednji Dolič 4, 2382 Mislinja

tel.: 02 88 56 633

dolic.vrtec@gmail.com

POSLOVNI ČAS: od 6.00 ure do 16.00 ure

 

ODDELKA IN STROKOVNE DELAVKE:

Oddelek 2. starostnega obdobja: vzg. Florjana Kragelnik, vzg.-pom. vzg. Alenka Pušnik

Oddelek 1. starostnega obdobja: vzg. Kristina Kovše, vzg.- pom. vzg. Katja Vivod

Pokrivanje sočasnosti: vzg. – pom. vzg. Renata Velunšek

 

POSEBNOSTI:

  • souporaba šolske kuhinje,
  • ograjeno in opremljeno igrišče
  • možnost uporabe šolske telovadnice,
  • možnost sprehodov v naravo.

dolic