ENOTA MISLINJA – SONČNI ŠKRAT, Oddelek Dolič

Oddelek v Doliču spada pod enoto Mislinja – Sončni Škrat. Formira se glede na starost vpisanih otrok v posebej prirejenih prostorih podružnične Osnovne šole Dolič. Vpisujemo otroke v starosti od 3 do 6 let.

NASLOV: Srednji Dolič 4, 2382 Mislinja

tel.: 02 88 56 633

dolic.vrtec@gmail.com

VZGOJITELJICA: Florjana Kragelnik

POMOČNICI VZGOJITELJICE: Kristina Kovše in Lucija Brezovnik

POSLOVNI ČAS: od 6.00 ure do 16.00 ure

ODDELEK: Heterogeni oddelek 2. starostnega obdobja

(vključeni otroci stari od 3 do 6 let)

POSEBNOSTI:

  • souporaba šolske kuhinje,
  • ograjeno in opremljeno igrišče
  • možnost uporabe šolske telovadnice,
  • možnost sprehodov v naravo.

dolic