ENOTA MAISTROVA – ŠKRATICA MICA

ENOTA MAISTROVA – ŠKRATICA MICA

NASLOV: Maistrova ulica 2a, 2380 Slovenj Gradec

tel.: 02 – 62 09 550

fax: 02 – 88 42 085

e – mail: vrtec.slov-gradec@guest.arnes.si

maistrova.vrtec@gmail.com

Enota_Maistrova

VODJA ENOTE: Gordana Konečnik, pomočnica ravnateljice

gordana.konecnik@guest.arnes.si

Tel.: 02 62 09 554

POSLOVNI ČAS ENOTE: vsak dan od 5.15 do 16.00 ure

ODDELKI IN STROKOVNE DELAVKE V ODDELKIH:

 • vzgojiteljice v oddelkih 1 -3 let:

Igralnica št. 1: Helena Krejan Isak in Brigita Stopar, tel.: 02 62 09 556

Igralnica št. 2: Magda Grnjak in Linda Podstenšek, tel.: 02 62 09 556

Igralnica št. 3: Mirjana Vošner Kušej in Aleš Horvat, tel.: 02 62 09 557

Igralnica št. 4: Tina Porobija in Nastja Brajnik, tel.:02 62 09 557

 

vzgojiteljice v kombiniranih oddelkih in 3-4 let:

Igralnica št. 7: Sonja Gerdej in Anica Kremžar, tel.: 02 62 09 558

Igralnica št. 8: Judita Cesar in Lucija Pirnat, tel.: 02 62 09 559

Igralnica št. 9: Martina Jamnik in Katja Martinc, tel.: 02 62 09 559

Igralnica št. 14: Barbara Fajmut in Ana Triller, tel.: 02 62 09 562

 

 • Oddelek s prilagojenim programom:

Igralnica št. 10: Maja Knap, tel.: 02 62 09 560

 

 • vzgojiteljice v oddelkih 4 – 6 let:

Igralnica št. 11: Meta Rozman in Bernarda Štumpfl, tel.: 02 62 09 564

Igralnica št. 12: Marta Krivec, Lidija Proje in Meta Oberžnik, tel.: 02 62 09 563

Igralnica št. 13: Vida Javornik in Romana Bernard, tel.: 02 66 09 563

Igralnica št. 15: Mateja Pirkmajer in Petra Kresnik, tel.: 02 62 09 662

Igralnica št. 16: Dejan Gutman in Nataša Mlinar, tel.: 02 62 09 561

Igralnica št. 17: Nataša Krajnc in Andreja Podlipnik, tel.: 02 62 09 561

Strokovne delavke za pokrivanje sočasnosti: Nina Lipnik, Tanja Pogorelčnik

POSEBNOSTI:

 • sedež svetovalne službe,
 • sedež mobilne specialno – pedagagoške službe,
 • oddelek s prilagojenim programom – razvojni oddelek,
 • centralna kuhinja,
 • velika telovadnica,
 • veliko, ograjeno igrišče
 • centralna knjižnica,
 • pravljična soba.