ENOTA MAISTROVA – ŠKRATICA MICA

ENOTA MAISTROVA – ŠKRATICA MICA

NASLOV: Maistrova ulica 2a, 2380 Slovenj Gradec

tel.: 02 – 62 09 550

fax: 02 – 88 42 085

e – mail: vrtec.slov-gradec@guest.arnes.si

maistrova.vrtec@gmail.com

Enota_Maistrova

VODJA ENOTE: Gordana Konečnik, pomočnica ravnateljice

gordana.konecnik@guest.arnes.si

Tel.: 02 62 09 554

POSLOVNI ČAS ENOTE: vsak dan od 5.15 do 16.00 ure

ODDELKI IN STROKOVNE DELAVKE V ODDELKIH:

  • vzgojiteljice v oddelkih 1 -3 let:

Barbara Fajmut in Jana Založnik, tel.: 02 62 09 556

Magda Grnjak in Metka Mlinšek, tel.: 02 62 09 556

Minka Kašnik in Anica Kremžar, tel.: 02 62 09 557

Mirjana Vošner Kušej in Monika Borovnik, tel.: 02 62 09 557

vzgojiteljice v kombiniranih oddelkih:

Judita Cesar in Saša Podstenšek, tel.: 02 62 09 557

Helena Krejan Isak in Janja Lahovnik, tel.: 02 62 09 558

Sonja Gerdej in Katja Martinc, tel.: 02 62 09 558

Monika Marčinkovič in Vesna Damijan, tel.: 02 62 09 559

Martina Jamnik in Linda Podstenšek, tel.: 02 62 09 559

  • razvojni oddelek:

Mojca Palir in Andreja Podlipnik, tel.: 02 62 09 560

  • vzgojiteljice v oddelkih 4 – 6 let:

Meta Rozman in Romana Bernard, tel.: 02 62 09 564

Katja Toš, Marta Krivec in Meta Oberžnik, tel.: 02 62 09 563

Vida Javornik in Bernarda Balant, tel.: 02 66 09 563

Tanja Žvikart in Tina Porobija, tel.: 02 62 09 562

Mateja Pirkmajer in Petra Kresnik, tel.: 02 62 09 562

Martina Rebernik, Olga Mongus in Nataša Mlinar, tel.: 02 62 09 562

Danica Kolar in Martina Lamut, tel.: 02 62 09 561

POSEBNOSTI:

  • sedež svetovalne službe,
  • sedež mobilne specialno – pedagagoške službe,
  • oddelek s prilagojenim programom – razvojni oddelek,
  • centralna kuhinja,
  • velika telovadnica,
  • veliko, ograjeno igrišče
  • centralna knjižnica.