VVZ Slovenj Gradec vabi k

VPISU PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC

ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

 

Vpis poteka

od ponedeljka, 4. 3. 2024, do četrtka, 14. 3. 2024.

 

V ponedeljek, 4. 3. 2024, v enoti Mislinja – Sončni škrat

(Šentlenart 31)

in

od ponedeljka, 4. 3. 2024, do četrtka, 14. 3. 2024, na upravi vrtca, v enoti Maistrova – Škratica Mica

(v svetovalni službi vrtca, Maistrova ulica 2a).

 

Vpis poteka vsak dan med 8.00 in 15.00 uro,

v četrtek, 7. 3. 2023, med 8.00 in 17.00 uro.

Izpolnjeno vlogo s prilogami lahko prinesete osebno ali jo pošljete po pošti na naslov: VVZ Slovenj Gradec, Maistrova ulica 2a, 2380 Slovenj Gradec. Po elektronski pošti vlog letos ne sprejemamo.

Vlogo za vpis otroka v vrtec dobite tukaj (VLOGA ZA VPIS 2024-25) ter v času rednega vpisa v enoti Mislinja – Sončni škrat in na upravi vrtca, enota Maistrova – Škratica Mica.

Novih vlog ne sprejemamo pred začetkom rednega vpisa.

 

Starši lahko otroka vpišete v naslednje enote:
 • Maistrova – Škratica Mica: vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • Sele: vpis možen za otroke stare od 3 do 6 let,
 • Celjska – Mali Škrat: vpis možen za otroke stare od 1 do 3 let,
 • Legen – Gozdni škrat: vpis možen za otroke stare od 2 do 6 let,
 • Pameče – Škrat Radovednež: vpis možen za otroke stare od 2 do 6 let,
 • Podgorje – Škrat Bučko: vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • Šmartno – Leseni škrat: vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • Mislinja – Sončni škrat: vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • Dolič: vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let.

 

Pogoji za sprejem v vrtec s 1. 9. 2024

 • starost otroka najmanj 11 mesecev,
 • starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela,
 • zdravniško potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, iz katerega je razvidno, da je bil otrok cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (51.a člen ZNB).

 

Vse zainteresirane starše pozivamo, da vpišete otroka v vrtec pravočasno, saj bo Komisija za sprejem otrok obravnavala le prijave, ki bodo oddane v razpisnem roku.

S seboj prinesite podatke o vašem otroku in podatke staršev (EMŠO številke, naslovi, e-naslove, telefonske številke na katere ste dosegljivi).

Starši, ki ste vložili vlogo za vpis otroka za šolsko leto 2023/2024 in vaš otrok še ni bil sprejet v vrtec, morate za novo šolsko leto 2024/2025 ponovno oddati vlogo za vpis otroka v vrtec.

 

Dodatne informacije so vam na voljo na številkah:

02 62 09 550 (tajništvo vrtca) in 

02 62 09 555 (svetovalna služba vrtca).

 

Vljudno vabljeni!

Uprava VVZ Slovenj Gradec