SPREJEM OTROK ZA NOVO ŠOLSKO LETO 2020/21

Spoštovani straši.

Obveščamo vas, da je zaradi razglašene epidemije koronavirusa in Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št.  25/2029/2065/20 in 67/20) Komisija za sprejem otrok v VVZ Slovenj Gradec lahko zasedala šele 19.5.2020. Starši boste po pošti obveščeni o sprejemu otroka ali o uvrstitvi na čakalni seznam vrtca.

SEZNAM SPREJETIH OTROK S 1.9.2020

ČAKALNI SEZNAM 2020-2021 – 21.5.2020

OBVESTILO – VPIS OTROK

VPIS OTROK NOVINCEV ZA ŠOL. LETO 2020/2021, poteka tako, kot je bilo predvideno, do srede, 18.3.2020. Zaradi zaprtja vrtcev, vlog za vpis v vrtec ne sprejemamo več osebno. 

Vlogo za vpis otroka lahko pošljete skenirano po elektronski pošti na naslov: urska.repnik@guest.arnes.si ali priporočeno po pošti v razpisanem roku.

VLOGA ZA VPIS 2020-21

Vse informacije glede vpisa lahko dobite na telefonski številki svetovalne delavke Urške Repnik 041 300 286.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Ravnateljica, Ivica Vaukan

OBVESTILO O IZREDNIH RAZMERAH V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA – OBČINA MISLINJA

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da bodo od ponedeljka, 16.03.2020 dalje vse enote Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec ZAPRTE, iz razloga zajezitve širitve koronavirusa.

Od ponedeljka, 16.03.2020 dalje bo SAMO za NUJNE PRIMERE odprt oddelek v enoti Mislinja – Sončni škrat.

Sprejemali bomo le zdrave otroke staršev, ki so dolžni opravljati delo pri delodajalcu in to izkažejo s pisnim potrdilom/izjavo delodajalca. Nujne primere poklicev smo določili na podlagi okrožnice MIZŠ, civilne zaščite in kriznega štaba naše občine:

 • zaposlenih v zdravstvu,
 • policiji,
 • vojski,
 • komunalnih službah,
 • živilskih obratih,
 • lekarnah,
 • domovih za ostarele,
 • dežurne v vrtcih,
 • redarstvih in
 • službah civilne zaščite.

V primeru, da je eden od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposeln, možnost varstva zaradi ne – nujnih del,…), drugi pa v navedenih poklicih, MORA biti OTROK DOMA.

Da bomo IZREDNO DEŽURSTVO pod POSEBNIMI POGOJI lažje organizirali vas prosimo, da nas obvestite o morebitni PRISOTNOSTI vašega otroka na e – naslov ivica.vaukan@guest.arnes.si  do nedelje, 15.03.2020 do 10.00. Brez potrdila/izjave delodajalca otroka v vrtec NE bomo sprejeli.

Prosimo vas, da z VSO SKRBNOSTJO presodite ali vrtec zares potrebujete, ali lahko otroka kljub vsemu zaupate v drugo varstvo.

V vrtcu bomo uvedli poostreno higieno ter poseben protokol prihoda in odhoda otrok ter odraslih. Beležili bomo prisotne otroke in osebe, ki bodo vstopale v naše prostore. Prosimo, da upoštevate naša navodila in pravila, v okviru katerih bomo delovali v kriznih razmerah.

O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali preko naše spletne strani https://www.vrtec-sg.si/.

HVALA ZA RAZUMEVANJE, SREČNO IN ZDRAVO

Ravnateljica: Ivica Vaukan

Poslano:

 • oglasne deske za starše
 • eAsistent
 • spletna stran vrtca
 • spletna stran MO Slovenj Gradec in občine Mislinja

OBVESTILO O IZREDNIH RAZMERAH V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA – MO SLOVENJ GRADEC

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da bodo od ponedeljka, 16.03.2020 dalje vse enote Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec ZAPRTE, iz razloga zajezitve širitve koronavirusa.

Od ponedeljka, 16.03.2020 dalje bo SAMO za NUJNE PRIMERE odprt oddelek v enoti Maistrova – Škratica Mica (ODPRT SAMO VHOD E).

Sprejemali bomo le zdrave otroke staršev, ki so dolžni opravljati delo pri delodajalcu in to izkažejo s pisnim potrdilom/izjavo delodajalca. Nujne primere poklicev smo določili na podlagi okrožnice MIZŠ, civilne zaščite in kriznega štaba naše občine:

 • zaposlenih v zdravstvu,
 • policiji,
 • vojski,
 • komunalnih službah,
 • živilskih obratih,
 • lekarnah,
 • domovih za ostarele,
 • dežurne v vrtcih,
 • redarstvih in
 • službah civilne zaščite.

V primeru, da je eden od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposeln, možnost varstva zaradi ne – nujnih del,…), drugi pa v navedenih poklicih, MORA biti OTROK DOMA.

Da bomo IZREDNO DEŽURSTVO pod POSEBNIMI POGOJI lažje organizirali, vas prosimo, da nas obvestite o morebitni PRISOTNOSTI vašega otroka na e – naslov ivica.vaukan@guest.arnes.si do nedelje, 15.03.2020 do 10.00. Brez potrdila/izjave delodajalca otroka v vrtec NE bomo sprejeli.

Prosimo, da z VSO SKRBNOSTJO presodite, ali vrtec zares potrebujete ali lahko otroka kljub vsemu zaupate v drugo varstvo.

V vrtcu bomo uvedli poostreno higieno ter poseben protokol prihoda in odhoda otrok ter odraslih. Beležili bomo prisotne otroke in osebe, ki bodo vstopale v naše prostore. Prosimo, da upoštevate naša navodila in pravila, v okviru katerih bomo delovali v kriznih razmerah.

O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali preko naše spletne strani https://www.vrtec-sg.si/.

HVALA ZA RAZUMEVANJE, SREČNO IN ZDRAVO

Ravnateljica: Ivica Vaukan

Poslano:

 • oglasne deske za starše
 • eAsistent
 • spletna stran vrtca
 • spletna stran MO Slovenj Gradec in občine Mislinja

 

Spoštovani starši,

glede na informacije, ki se pojavljajo v medijih o zaprtju vrtcev, še vedno nismo dobili uradnih navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Na podlagi navodil, ki jih bomo prejeli, vas bomo obvestili o nadaljnjih ukrepih.

                                                                                                       

                                                                    Uprava vrtca

OBVESTILO GLEDE ODDAJE VLOG ZA VPIS V VRTEC

zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni koronavirusa, vlog za vpis v vrtec za šolsko leto 2020/2021, ne sprejemamo več osebno.

Vlogo za vpis otroka lahko oddate v nabiralnik pri vhodu E, v enoti Maistrova – Škratica Mica ali jih pošljete priporočeno po pošti v razpisanem roku.

Prazno vlogo v fizični obliki v preddverju vhoda E, v enoti Maistrova – Škratica Mica ali tukaj VLOGA ZA VPIS 2020-21.

Vse informacije glede vpisa lahko dobite na telefonski številki 02/ 620-95-55 (Urška Repnik).

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Ravnateljica, Ivica Vaukan

VPIS OTROK NOVINCEV V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Enota Mislinja – Sončni škrat, 6.3.2020, med 8.00 in 15.00 uro,

Enota Maistrova – Škratica Mica, 9.3.2020-18.3.2020, od 8.00 do 12.00 ure ter od 13.00 do 15.00 ure, v četrtek, 12.3.2020, do 17.00 ure.

VLOGA ZA VPIS 2020-21

Novih vlog ne sprejemamo pred začetkom rednega vpisa.

S seboj prinesite otrokove in vaše osebne dokumente, ki so dokazilo o stalnem bivališču ter podatke staršev (e-naslove, telefonske številke na katere ste dosegljivi).

V primeru, da vloge ne boste oddali osebno, je potrebno priložiti dokazilo o stalnem bivališču otroka in staršev.