VVZ SLOVENJ GRADECEnota_Sele_1

ENOTA MAISTROVA – ŠKRATICA MICA – ODDELEK SELE

Sele 1, 2380 Slovenj Gradec

 

T  031 611 471

 

Oddelek na Selah spada pod enoto Maistrova – Škratica Mica. Formira se glede na starost vpisanih otrok v posebej prirejenih prostorih podružnične Osnovne šole Sele. Vpisujemo otroke v starosti od 3 do 6 let. Poslovni čas vrtca prilagodimo potrebam staršev po dogovoru na prvem roditeljskem sestanku.

 

1 oddelek v starosti od 3 do 6 let.                                        Vrtec je odprt od 6.00 do 15.30 ure.

 

POSEBNOSTI:

  • razdelilna kuhinja
  • ograjeno igrišče z igrali
  • veliko ograjeno asfalno igrišče
  • telovadnica
  • možnost sprehodov v naravo.