ENOTA MAISTROVA – ŠKRATICA MICA, Oddelek SELE

Oddelek na Selah spada pod enoto Maistrova – Škratica Mica. Formira se glede na starost vpisanih otrok v posebej prirejenih prostorih podružnične Osnovne šole Sele. Vpisujemo otroke v starosti od 3 do 6 let. Poslovni čas vrtca prilagodimo potrebam staršev po dogovoru na prvem roditeljskem sestanku.

NASLOV: Sele 1, 2380 Slovenj Gradec

tel.: 031 611 471

vrtec.sele@gmail.com

ODDELEK IN STROKOVNE DELAVKE V ODDELKU:

  • heterogeni oddelek 3-6 let: vzgojiteljica Danica Bricman in
  • pomočnica vzg. Tjaša Novak, Maja Sovič 

POSEBNOSTI:

  • razdelilna kuhinja
  • ograjeno igrišče z igrali
  • veliko ograjeno asfalno igrišče
  • telovadnica
  • možnost sprehodov v naravo.

Enota_Sele_1