VVZ SLOVENJ GRADEC  

ENOTA LEGEN – GOZDNI ŠKRAT

Zidanškova 39, 2380 Slovenj Gradec

 

VODJA ENOTE: Mateja KAC

T  02 88 12 335

 

4 oddelkov v starosti od 1 do 6 let.                             Vrtec je odprt od 6.00 do 15.30 ure.                       

  

KONTAKTI PO ODDELKIH:

IGRALNICA 1 in 2         02 88 41 320 IGRALNICA 3 IN 4  02 88 12 335

 

V enoti Legen – Gozdni Škrat ima sedež tudi svetovalna delavka: Katja Mlinšek

Podobno, kot se dogaja mojemu daljnemu bratrancu škratu Bučku, se dogaja tudi meni. Namreč: škratje od blizu in daleč me kar naprej sprašujejo, v katerem gozdu živim, da imam tako ime. Pa se tudi jaz le nasmehnem in jim povem, da je moj dom vrtec Legen, ki stoji ob gozdu. Moj vrtec je čisto nov in ves lesen. Ima štiri sobe, ki jim vsi rečejo igralnice. Čez dan jih posodim otrokom, da se lahko v njih igrajo in veselijo. Posodim jim tudi ograjeno igrišče pred vrtcem. Svoje škratje noge lahko razmigam tudi na bližnjem nogometnem in še enem otroškem igrišču. Moj dom je le nekaj korakov oddaljen od Slovenj Gradca, tako da se lahko na sprehod odpravim tudi tja. Tam živi škratica Mica, ki v moj domek vsak dan pošlje slastno hrano, ki jo pripravijo kuharji in kuharice v njenem domu – v vrtcu Maistrova.

POSEBNOSTI:

  • svetovalna služba,
  • razdelilna kuhinja,
  • ograjeno igrišče,
  • prostor za individualno pomoč,
  • možnost sprehodov v naravo,
  • glasbeni in športni kabinet,
  • velik večnamenski prostor.