VLOGE ZA VPIS / IZPIS

VLOGA ZA VPIS 2024-25

VLOGA ZA VPIS 2023-24

Vloga za izpis otroka iz vrtca

 

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Obrazec za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

 

PLAČEVANJE OSKRBNINE VRTCA
Obvestilo o načinu prejemanja računov za oskrbnino v VVZ Slovenj Gradec

IZJAVA ZA PREJEMANJE RAČUNA V SPLETNO BANKO

Soglasje za trajnik

IZJAVA ZA PREJEMANJE POLOŽNICE NA E-NASLOV