ČAKALNI SEZNAM ZA SPREJEM OTROK V VVZ SLOVENJ GRADEC

Spoštovani starši,

NA TEM MESTU SO OBJAVLJENI ČAKALNI SEZNAMI ZA MO SLOVENJ GRADEC IN OBČINO MISLINJA ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023.

REDNI CENTRALNI ČAKALNI SEZNAM

Na rednem centralnem čakalnem seznamu za šolsko leto 2022/23 so otroci, ki so bili vpisani v času rednega vpisa (7.3.2022 – 16.3.2022) in še niso dobili mesta v vrtcu.

Vrtec sprejema otroke iz čakalnega seznama v primeru novonastalih prostih mest. Vrtec lahko sprejme otroka, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela in dostavijo potrdilo pediatra, da je otrok cepljen za OMR – ošpice, mumps in rdečke.

EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 1

Na evidenčnem čakalnem seznamu 1 so otroci, ki so zamudili rok rednega vpisa v vrtec (vpisani od 17.3.2022 dalje) in otroci, ki s 1.9.2022 še ne izpolnjujejo pogojev za sprejem v vrtec.

Vloge so bile točkovane na 2. seji komisije za sprejem otrok, ki je potekala 12.9.2022. 

EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2

Na evidenčnem čakalnem seznamu 2 so otroci, ki so bili vpisani od 12.9.2022 do 11.1.2023.

Vloge so bile točkovane na 3. seji komisije za sprejem otrok, ki je potekala 11.1.2023. 

STARŠI STE NA DOM PREJELI ŠIFRO, POD KATERO NAJDETE SVOJEGA OTROKA NA ČAKALNEM SEZNAMU. SEZNAM SE OB VSAKI SPREMEMBI POSODOBI.

ČAKALNI SEZNAM 2022/2023

11 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2022-2023 -26.1. 2023

10 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2022-2023 -13.1. 2023

9 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2022-2023 -9.1.2023

8 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2022-2023 -1.12.2022

7 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2022-2023 -11.11.2022

6 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2022-2023 -4.10.2022

5 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2022-2023 -29.9.2022

4 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2022-2023 -20.9.2022

3 REDNI ČAKALNI SEZNAM 2022-2023 -25.8.2022

2 REDNI ČAKALNI SEZNAM 2022-2023 -9.6.2022

1 REDNI ČAKALNI SEZNAM 2022-2023 -20.4.2022