ČAKALNI SEZNAM ZA SPREJEM OTROK V VVZ SLOVENJ GRADEC

Spoštovani starši,

NA TEM MESTU SO OBJAVLJENI ČAKALNI SEZNAMI ZA TEKOČE ŠOLSKO LETO 2021/22 in novo šolsko leto 2022/2023.

Na rednem čakalnem seznamu za šolsko leto 2022/23 so otroci, ki so bili vpisani v času rednega vpisa (7.3.2022 – 16.3.2022) in še niso dobili mesta v vrtcu.

Na rednem in evidenčnem čakalnem seznamu za šolsko leto 2021/22 so otroci, ki v tem šolskem letu še niso dobili mesta v vrtcu.

Vrtec sprejema otroke iz čakalnega seznama v primeru novonastalih prostih mest. Vrtec lahko sprejme otroka, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela in dostavijo potrdilo pediatra, da je otrok cepljen za OMR – ošpice, mumps in rdečke.

STARŠI STE NA DOM PREJELI ŠIFRO, POD KATERO NAJDETE SVOJEGA OTROKA NA ČAKALNEM SEZNAMU. SEZNAM SE OB VSAKI SPREMEMBI POSODOBI.

ČAKALNI SEZNAM 2022/2023

2 REDNI ČAKALNI SEZNAM 2022-2023 -9.6.2022

1 REDNI ČAKALNI SEZNAM 2022-2023 -20.4.2022

ČAKALNI SEZNAM 2021/2022

15 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -5.4.2022

14 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -25.2.2022

13 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -20.12.2021

12 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -16.12.2021

11 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -15.12.2021

10 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -1.12.2021

9 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -19.10.2021

8 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -5.10.2021

7 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -29.9.2021

6 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -24.9.2021

5 REDNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -7.9.2021

4 REDNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -20.8.2021

3 REDNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -16.8.2021

2 REDNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -24.6.2021

1 REDNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -3.5.2021

EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM

Na evidenčnem čakalnem seznamu so otroci, ki so zamudili rok rednega vpisa v vrtec (vpisani od 17.3.2021 dalje) in otroci, ki s 1.9.2021 še ne izpolnjujejo pogojev za sprejem v vrtec.

Vloge so bile točkovane na 2. seji komisije za sprejem otrok, ki je bila 16.9.2021. Starši ste na dom dobili obvestilo z izpisom podatkov ter šifro otroka, s katero lahko spremljate uvrstitev na čakalni seznam. Otroci vpisani od 17.9.2021 dalje še niso uvrščeni na čakalni seznam.