ČAKALNI SEZNAM ZA SPREJEM OTROK V VVZ SLOVENJ GRADEC

Spoštovani starši,

NA TEM MESTU SO OBJAVLJENI ČAKALNI SEZNAMI ZA TEKOČE ŠOLSKO LETO 2021/22.

Na rednem čakalnem seznamu za šolsko leto 2021/22 so otroci, ki so bili vpisani v času rednega vpis (8.3.2021 – 16.3.2021) in še niso dobili mesta v vrtcu.

Na evidenčnem čakalnem seznamu za šolsko leto 2021/22 so otroci, ki so bili vpisani po končanem roku za redni vpis ali pa s 1.9.2021 še niso izpolnjevali zakonskih pogojev za sprejem v vrtec (vpisani do 16.9.2021).

Vrtec sprejema otroke iz čakalnega seznama v primeru novonastalih prostih mest. Vrtec lahko sprejme otroka, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela in dostavijo potrdilo pediatra, da je otrok cepljen za OMR – ošpice, mumps in rdečke.

STARŠI STE NA DOM PREJELI ŠIFRO, POD KATERO NAJDETE SVOJEGA OTROKA NA ČAKALNEM SEZNAMU. SEZNAM SE OB VSAKI SPREMEMBI POSODOBI.

ČAKALNI SEZNAM

13 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -20.12.2021

12 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -16.12.2021

11 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -15.12.2021

10 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -1.12.2021

9 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -19.10.2021

8 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -5.10.2021

7 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -29.9.2021

6 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -24.9.2021

5 REDNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -7.9.2021

4 REDNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -20.8.2021

3 REDNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -16.8.2021

2 REDNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -24.6.2021

1 REDNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -3.5.2021

EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM

Na evidenčnem čakalnem seznamu so otroci, ki so zamudili rok rednega vpisa v vrtec (vpisani od 17.3.2021 dalje) in otroci, ki s 1.9.2021 še ne izpolnjujejo pogojev za sprejem v vrtec.

Vloge so bile točkovane na 2. seji komisije za sprejem otrok, ki je bila 16.9.2021. Starši ste na dom dobili obvestilo z izpisom podatkov ter šifro otroka, s katero lahko spremljate uvrstitev na čakalni seznam. Otroci vpisani od 17.9.2021 dalje še niso uvrščeni na čakalni seznam.