ENOTA PAMEČE – ŠKRAT RADOVEDNEŽ

NASLOV: Pameče 59, 2380 Slovenj Gradec

tel.: 02 88 41 586

VODJA ENOTE: Andreja Matija Lenart

POSLOVNI ČAS: od 5.30 ure do 15.45 ure oziroma po dogovoru na

prvem roditeljskem sestanku

ODDELKA IN STROKOVNE DELAVKE V ODDELKIH:

  • kombiniran oddelek: vzg. Erika Breznik, pom. vzg. Meta Cimerman,
  • heterogeni oddelek 4-6 let: vzg. Andreja Matija Lenart, pom. vzg. Marija Potočnik Sušec.

POSEBNOSTI:

  • razdelilna kuhinja,
  • uporaba šolske telovadnice,
  • lastna knjižnica
  • kabinet za individualno pomoč,
  • možnost sprehodov v naravo.