VVZ SLOVENJ GRADEC

ENOTA PAMEČE – ŠKRAT RADOVEDNEŽ

Pameče 59, 2380 Slovenj Gradec

 

VODJA ENOTE: Erika BREZNIK

T  02 88 41 586

 

2 oddelkov v starosti od 2 do 6 let.                                                  Vrtec je odprt od 5.30 do 16.00 ure.

 

Moja najljubša beseda je zakaj, zato mi lahko rečete kar škrat Radovednež. V vrtcu Pameče, kjer živim, se vsak dan ogromno naučim. Rad prebiram knjige v svoji knjižnici, rad raziskujem okolico vrtca, v kateri travnikov in gozdov ne primanjkuje. Rad se potikam po dveh igralnicah, ki jih dopoldne delim z otroki, zvečer in ponoči pa se v njih igram raziskovalca. Tudi v telovadnico grem, ko želim okrepiti svoje škratje mišice: izposodim si jo v šoli, ki je čisto blizu mojega vrtca. Kuhati pa ne znam, veste. Da nisem lačen, vsak dan poskrbi moja prijateljica škratica Mica, ki pošlje hrano iz vrtca Maistrova.

 

POSEBNOSTI:

  • razdelilna kuhinja,
  • uporaba šolske telovadnice,
  • lastna knjižnica
  • kabinet za individualno pomoč,
  • možnost sprehodov v naravo.