Za otroke si želimo vzpostaviti najvišjo stopnjo zdravega okolja in dobrega počutja na vseh ravneh, prav zato smo v izvajanje zdravstveno higienskega režima vključeni vsi zaposleni. Glavne naloge, da dosežemo zastavljene cilje, je spremljanje zdravstvenega stanje otrok in vestno izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje širjenja nalezljivih bolezni. Da se lahko izvedejo ustrezni in pravočasni ukrepi za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni v vrtcu, je pomembno, da starši obveščate vzgojiteljice, v kolikor je vaš otrok odsoten zaradi nalezljive bolezni. V skladu z Zakonom o vrtcih je vrtec vzgojno izobraževalna in ne zdravstvena ustanova, zato naj vrtec obiskujejo zdravi in ne bolni otroci. Strokovni delavci lahko otroka odklonijo ob prihodu v vrtec, kadar se kažejo določeni znaki obolenj.

Starši imate ključno vlogo pri preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni in okužb v vrtcih in šolah. Pomembno lahko prispevate k zmanjšanju tveganja za širjenje okužb, če dosledno upoštevate priporočila tudi glede ponovne  vključitve otroka po preboleli bolezni oziroma okužbi. S tem omogočite, da se otroci dobro pozdravijo, preden se ponovno vključijo v skupino in da bolezni ne širijo na sovrstnike.

 

VKLJUČITEV V VRTEC PO PREBOLELI NALEZLJIVI BOLEZNI ALI OKUŽBI – SMERNICE

Strokovne smernice – otrok z nalezljivo boleznijo-tabela

Strokovne smernice-otrok z nalezljivo boleznijo-slikovno z logom