FINA IN GRAFOMOTORIKA

GRIZENJE

LOČITEV STARŠEV

NASILJE V DRUŽINI

NEMIREN OTROK

NOČNE MORE PRI OTROCIH

ODVAJANJE OD PLENIČK

POZORNOST IN KONCENTRACIJA

PREHOD V PRVI RAZRED

SMRT IN ŽALOVANJE

TRMA

UPORABA ZASLONOV

UVAJANJE OTROKA V VRTEC