ENOTA MISLINJA – SONČNI ŠKRAT, Oddelek Dolič

Oddelek v Doliču spada pod enoto Mislinja – Sončni Škrat. Formira se glede na starost vpisanih otrok v posebej prirejenih prostorih podružnične Osnovne šole Dolič.

NASLOV: Srednji Dolič 4, 2382 Mislinja

tel.: 02 88 56 633

POSLOVNI ČAS: od 6.00 ure do 16.00 ure

ODDELKA IN STROKOVNE DELAVKE:

Kombiniran oddelek: vzg. Andreja Podlipnik, pom. vzg. Lucija Brezovnik

Kombiniran oddelek: vzg. Kristina Kovše, pom. vzg. Lara Verboten

Pokrivanje sočasnosti: pom. vzg. Mojca Robič

POSEBNOSTI:

  • souporaba šolske kuhinje,
  • ograjeno in opremljeno igrišče
  • možnost uporabe šolske telovadnice,
  • možnost sprehodov v naravo.

dolic