ENOTA MAISTROVA – ŠKRATICA MICA

ENOTA MAISTROVA – ŠKRATICA MICA

NASLOV: Maistrova ulica 2a, 2380 Slovenj Gradec

tajništvo tel.: 02 62 09 550

vrtec.slov-gradec@guest.arnes.si

Enota_Maistrova

VODJA ENOTE: Dejan Gutman, pomočnik ravnateljice

dejan.gutman@guest.arnes.si

Tel.: 02 62 09 554

POSLOVNI ČAS ENOTE: vsak dan od 5.15 do 16.00 ure

ODDELKI IN STROKOVNE DELAVKE V ODDELKIH:

 • vzgojiteljice v oddelkih 1 – 3 let:

Igralnica št. 1: Helena Krejan in Brigita Martina Kotnik, tel.: 02 62 09 556

Igralnica št. 2: Sabina Mlinšek in Linda Podstenšek, tel.: 02 62 09 556

Igralnica št. 3: Mirjana Vošner Kušej, Nastja Brajnik in Natalija Uran tel.: 02 62 09 557

Igralnica št. 4: Aleš Horvat in Lucija Pirnat, tel.:02 62 09 557

Igralnica št. 5: Nataša Mlinar in Romana Bernard, tel.:02 62 09 558

Igralnica št. 9: Brigita Stopar in Dijana Krivec, tel.: 02 62 09 559

vzgojiteljice v kombiniranih oddelkih:

Igralnica št. 6: Barbara Gams in Jana Založnik, tel.: 02 62 09 558

Igralnica št. 7: Sonja Gerdej in Anica Kremžar, tel.: 02 62 09 558

Igralnica št. 8: Martina Jamnik in Katja Martinc (nadomešča Nika Špegel), tel.: 02 62 09 559

Igralnica št. 15: Matic Škrlovnik in Alja Rader, tel.: 02 62 09 56

 • Oddelek s prilagojenim programom:

Igralnica št. 10: Anja Gotovnik (nadomešča Špela Rožanc) Barbara Rošar in Katarina Kumer, tel.: 02 62 09 560

 • vzgojitelji-ce v oddelkih 4 – 6 let:

Igralnica št. 11: Meta Rozman in Bernarda Jeromel, tel.: 02 62 09 564

Igralnica št. 12: Marta Krivec, Edita Štamulak, Patricija Hočevar in Katja Pušnik,        tel.: 02 62 09 563

Igralnica št. 13: Vida Javornik, Tanja Pelc in Mojca Kunej, tel.: 02 62 09 563

Igralnica št. 14: Martina Bratuša in Maja Sovič, tel.: 02 62 09 562

Igralnica št. 16: Tina Porobija in Metka Jeromelj, tel.: 02 62 09 561

Igralnica št. 17: Petra Potočnik, Sara Heco in Maruša Martinc, tel.: 02 62 09 561

Strokovni delavci za pokrivanje sočasnosti: Metka Oberžnik

POSEBNOSTI:

 • uprava vrtca,
 • sedež svetovalne službe,
 • sedež mobilne specialno – pedagoške službe,
 • oddelek s prilagojenim programom – razvojni oddelek,
 • centralna kuhinja,
 • velika telovadnica,
 • veliko, ograjeno igrišče
 • centralna knjižnica,
 • pravljična soba.

 

ODDELEK NA PRVI OSNOVNI ŠOLI 

NASLOV: Šercerjeva ulica 7, 2380 Slovenj Gradec

tel.: 051 243 492

Oddelek 5 – 6 let: Mateja Pirkmajer, Vesna Damijan in Monika Potočnik