Navodila NIJZ – karantena na domu in izjeme od karantene

Spoštovani starši,

seznanjamo vas z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi z ureditvijo karanten na domu.

Za nalezljivo bolezen covid-19 se pri osebah, ki so bile v visoko tveganem stiku z osebo, pri kateri je bila  potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, izvaja karantena na domu, ki traja 7 dni od zadnjega visoko tveganega stika. Natančnejša navodila za karanteno na domu so na voljo na naslednji povezavi https://www.nijz.si/karantena. Izjeme od karantene pa so opredeljene v dokumentu- https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/izjeme_za_visoko_tvegane_stike_glede_karantene_na_domu_10_19.1.2022.pdf.

Predšolski otroci ob posamezni potrjeni okužbi s SARS-CoV-2 v oddelku ne gredo v karanteno na domu. To velja le za karanteno na domu, ki je posledica visoko rizičnega stika v vzgojno izobraževalnem zavodu. Če ima predšolski otrok visoko rizični kontakt izven vrtca, je napoten v karanteno na domu skladno s splošnimi postopki (https://www.nijz.si/karantena). Se pa za to obdobje priporoča samotestiranju na domu, vsak dan za čas potencialne karantene. Podrobnejše informacije glede samotestiranja so objavljene na spletni strani https://www.nijz.si/samotestiranje.

V primeru pozitivnega rezultata pri samotestiranju otroka njegov starš oz. skrbnik o pozitivnem rezultatu obvesti otrokovega osebnega zdravnika, ki otroka napoti na potrditveni PCR test. V primeru, da je osebni zdravnik odsoten, pokliče na vstopno točko, kjer izvajajo PCR testiranje in jih prosi za termin potrditvenega PCR testiranja. Otrok do rezultatov potrditvenega PCR testa ostane doma v izolaciji. Če je rezultat potrditvenega PCR testa negativen, otrok lahko normalno obiskuje vrtec. Če je rezultat potrditvenega PCR testa pozitiven, starši otroka o tem obvestijo pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika, ki otroku odredi izolacijo. Starš oz. zakoniti zastopnik otroka o potrjeni okužbi obvesti vzgojno-izobraževalni zavod v obdobju o rezultatu PCR testa (skladno z Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21)).

V kolikor je imel vaš otrok stik z okuženo osebo, je zelo pomembno, da v obdobju 14 dni od zadnjega tesnega stika z osebo s covid-19 pozorno spremljajte otrokovo zdravstveno stanje. Če se v tem času pojavijo simptomi ali znaki bolezni covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu …), ostanite doma in pokličite zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Zdravnik bo ocenil, ali je potrebna napotitev na vstopno točko zdravstvenega doma za odvzem brisa.

Ključne informacije o koronavirusu SARS-CoV-2 so dostopne na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov. Podrobne razlage in obveznosti glede zagotavljanja pravic posameznikov po 14. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov najdete na spletni strani https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje.

Obvestilo

Spoštovani starši.

Zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, bo NIJZ napotitev v karanteno na domu pošiljal z zamikom. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Hvala za razumevanje,

Mojca Verhovnik, ravnateljica VVZ Slovenj Gradec

 

Testiranje pred roditeljskim sestankom

Spoštovani starši,

v kolikor ne izpolnjujete pogojev cepljenosti ali prebolevnosti, ki jih narekujejo ukrepi vlade za zajezitev epidemije, se lahko danes, 26.8.2021, pred roditeljskim sestankom udeležite testiranja na virus Sars – Cov 2, ki bo organizirano na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec, ob 15. ure naprej.

Lep pozdrav,

ravnateljica Mojca Verhovnik

Obvestilo

 Spoštovani starši,

ob pričetku novega šolskega leta, vas prosimo, da tudi v prihodnje upoštevate ukrepe za preprečevanje širjenja COVID – 19. Še vedno veljajo preventivni ukrepi – nošenje zaščitne maske, razkuževanje rok in upoštevanje medsebojne varnostne razdalje.

Po Odloku vlade (z dne 23.8.2021) velja, da za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, za vstop ni pogoj PCT.

Za vse druge prihode staršev v vrtec (roditeljski sestanki, uvajanje otrok, spoznavne urice in ostala srečanja) pa velja pogoj PCT.

Hvala, ker se z nami trudite, da vsi skupaj ostanemo zdravi.

VVZ Slovenj Gradec

 

Protokol za starše v času COVID -19