Razvoj sporazumevalnih zmožnosti preko kulturno umetnostne vzgoje

Namen projekta je razviti in preizkusiti didaktične pristope, ki bodo prispevali k dvigu splošnih kompetenc, še posebej na področju sporazumevalnih zmožnosti, ustvarjalnosti, kulturne raznolikosti, kritičnega odnosa do kulture in umetnosti, poleg tega pa omogočiti otrokom aktivno spoznavanje različnih področij kulture. Vrtec bo v sodelovanju z umetniki in kulturnimi ustanovami razvijal in preizkušal učinkovite pristope poučevanja preko umetnosti ter v umetnosti.

Projekt se bo izvajal 5 let. Naš vrtec bo v projektu sodeloval kot razvojni vrtec.