Navodila NIJZ – karantena na domu in izjeme od karantene

Spoštovani starši,

seznanjamo vas z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi z ureditvijo karanten na domu.

Za nalezljivo bolezen covid-19 se pri osebah, ki so bile v visoko tveganem stiku z osebo, pri kateri je bila  potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, izvaja karantena na domu, ki traja 7 dni od zadnjega visoko tveganega stika. Natančnejša navodila za karanteno na domu so na voljo na naslednji povezavi https://www.nijz.si/karantena. Izjeme od karantene pa so opredeljene v dokumentu- https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/izjeme_za_visoko_tvegane_stike_glede_karantene_na_domu_10_19.1.2022.pdf.

Predšolski otroci ob posamezni potrjeni okužbi s SARS-CoV-2 v oddelku ne gredo v karanteno na domu. To velja le za karanteno na domu, ki je posledica visoko rizičnega stika v vzgojno izobraževalnem zavodu. Če ima predšolski otrok visoko rizični kontakt izven vrtca, je napoten v karanteno na domu skladno s splošnimi postopki (https://www.nijz.si/karantena). Se pa za to obdobje priporoča samotestiranju na domu, vsak dan za čas potencialne karantene. Podrobnejše informacije glede samotestiranja so objavljene na spletni strani https://www.nijz.si/samotestiranje.

V primeru pozitivnega rezultata pri samotestiranju otroka njegov starš oz. skrbnik o pozitivnem rezultatu obvesti otrokovega osebnega zdravnika, ki otroka napoti na potrditveni PCR test. V primeru, da je osebni zdravnik odsoten, pokliče na vstopno točko, kjer izvajajo PCR testiranje in jih prosi za termin potrditvenega PCR testiranja. Otrok do rezultatov potrditvenega PCR testa ostane doma v izolaciji. Če je rezultat potrditvenega PCR testa negativen, otrok lahko normalno obiskuje vrtec. Če je rezultat potrditvenega PCR testa pozitiven, starši otroka o tem obvestijo pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika, ki otroku odredi izolacijo. Starš oz. zakoniti zastopnik otroka o potrjeni okužbi obvesti vzgojno-izobraževalni zavod v obdobju o rezultatu PCR testa (skladno z Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21)).

V kolikor je imel vaš otrok stik z okuženo osebo, je zelo pomembno, da v obdobju 14 dni od zadnjega tesnega stika z osebo s covid-19 pozorno spremljajte otrokovo zdravstveno stanje. Če se v tem času pojavijo simptomi ali znaki bolezni covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu …), ostanite doma in pokličite zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Zdravnik bo ocenil, ali je potrebna napotitev na vstopno točko zdravstvenega doma za odvzem brisa.

Ključne informacije o koronavirusu SARS-CoV-2 so dostopne na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov. Podrobne razlage in obveznosti glede zagotavljanja pravic posameznikov po 14. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov najdete na spletni strani https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje.