Spoštovani starši,

V ponedeljek, 25. 1. 2021 bo vrtec še deloval v zmanjšanem obsegu oziroma tako, kot je deloval do sedaj. Odprte bodo naslednje enote s poslovnim časom:
• Pameče – Škrat Radovednež: poslovni čas od 5.45 – 15.15
• Šmartno – Leseni škrat: poslovni čas od 6.20 – 15.30
• Maistrova – Škratica Mica: poslovni čas od 5.30 – 16.00
• Mislinja – Sončni škrat: poslovni čas od 5.15 – 15.15

Vrtci začnemo v polnem obsegu opravljati svojo dejavnost v torek, 26. 1. 2021 z upoštevanjem preventivnih zaščitnih ukrepov proti  širjenju okužbe z virusom SARS.CoV-2.

Skupine otrok bomo oblikovali v »varne mehurčke«. Osnova za oblikovanje mehurčka je oddelek, v katerega je vključen vaš otrok. To pomeni, da bodo otroci od sprejema v vrtec do odhoda zadnjega otroka domov, v svoji igralnici, kjer bodo prisotni še vzgojitelj in vzgojitelj predšolskih otrok-pomočnik vzgojitelja. 

Da bomo lahko organizirali delo, določili urnike in prisotnost zaposlenih, morate starši javiti prisotnost vašega otroka. Otroka prijavite svoji vzgojiteljici do sobote, 23. 1. 2021 do 14. ure. Ob tem zapišite kdaj bo otrok zjutraj prišel in kdaj odšel domov. V vrtec naj pridejo le zdravi otroci.

PKP8 Vlada že pripravlja, vanj bo vključena tudi določba, ki bo omogočala, da bodo starši, ki otrok v času epidemije ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila.

Hvala ker upoštevate vse ukrepe.