OBVESTILO O IZREDNIH RAZMERAH V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA – OBČINA MISLINJA

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da bodo od ponedeljka, 16.03.2020 dalje vse enote Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec ZAPRTE, iz razloga zajezitve širitve koronavirusa.

Od ponedeljka, 16.03.2020 dalje bo SAMO za NUJNE PRIMERE odprt oddelek v enoti Mislinja – Sončni škrat.

Sprejemali bomo le zdrave otroke staršev, ki so dolžni opravljati delo pri delodajalcu in to izkažejo s pisnim potrdilom/izjavo delodajalca. Nujne primere poklicev smo določili na podlagi okrožnice MIZŠ, civilne zaščite in kriznega štaba naše občine:

 • zaposlenih v zdravstvu,
 • policiji,
 • vojski,
 • komunalnih službah,
 • živilskih obratih,
 • lekarnah,
 • domovih za ostarele,
 • dežurne v vrtcih,
 • redarstvih in
 • službah civilne zaščite.

V primeru, da je eden od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposeln, možnost varstva zaradi ne – nujnih del,…), drugi pa v navedenih poklicih, MORA biti OTROK DOMA.

Da bomo IZREDNO DEŽURSTVO pod POSEBNIMI POGOJI lažje organizirali vas prosimo, da nas obvestite o morebitni PRISOTNOSTI vašega otroka na e – naslov ivica.vaukan@guest.arnes.si  do nedelje, 15.03.2020 do 10.00. Brez potrdila/izjave delodajalca otroka v vrtec NE bomo sprejeli.

Prosimo vas, da z VSO SKRBNOSTJO presodite ali vrtec zares potrebujete, ali lahko otroka kljub vsemu zaupate v drugo varstvo.

V vrtcu bomo uvedli poostreno higieno ter poseben protokol prihoda in odhoda otrok ter odraslih. Beležili bomo prisotne otroke in osebe, ki bodo vstopale v naše prostore. Prosimo, da upoštevate naša navodila in pravila, v okviru katerih bomo delovali v kriznih razmerah.

O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali preko naše spletne strani https://www.vrtec-sg.si/.

HVALA ZA RAZUMEVANJE, SREČNO IN ZDRAVO

Ravnateljica: Ivica Vaukan

Poslano:

 • oglasne deske za starše
 • eAsistent
 • spletna stran vrtca
 • spletna stran MO Slovenj Gradec in občine Mislinja