VARNO S SONCEM

V projektu »Varno s soncem« sodelujemo že nekaj let, vsako leto nam je spodbuda za sodelovanje/izvajanje v prvi vrsti namen programa in pa dober odziv otrok, staršev in vseh strokovni delavcev. Prav zaradi omenjenega, Varno s soncem skoraj ne štejemo več kot projekt, ampak, kot prednostno nalogo vsakega oddelka.

Strokovni delavci na različne načine otroke seznanjajo in opozarjajo na načela varovanja pred škodljivimi vplivi sončnih žarkov. Z otroki berejo in se pogovarjajo ob literaturi na temo sonca in z njim povezanimi temami, izdelujejo različne izdelke, pokrivala, rišejo svoje sence, igrajo vloge oziroma simbolno igro… Na podlagi izvedenih dejavnosti se otroci seznanijo z enostavnimi, a pomembnimi »pravili« za preprečevanje škodljivih vplivov sončnih žarkov.

dita slike video 083dita slike video 089

Otroci vzgojiteljice Edite in Andreje

 

K pravilnemu obnašanju za zaščito pred sončnimi žarki spada tudi dosledna uporaba primernih zaščitnih pokrival, primerna obleka, zaščita oči. Spodbujamo k rednemu in zadostnemu pitju tekočine. Velik poudarek se daje na aktivnostih in igri na prostem v primernih urah in predvsem gibanju v naravni senci. Pri vsem tem pa pazimo, da smo s svojim obnašanjem pri preventivi pred sončnimi žarki, otrokom vzgled.