Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme v vrtcu

Namen razvojne naloge je projekta je ozavestiti 5 ključnih strategij/elementov FS, in sicer: Aktivna vključenost vseh udeležencev v proces VIZ, zbiranje in uporaba dokazov, zagotavljanje povratnih informacij, ki usmerjajo razvoj in učenje, učenje otrok od otrok ter vrednotenje in samovrednotenje.