PONOVNO ODPRTJE VRTCA

Spoštovani starši!

Z veseljem vam sporočam, da smo bili s strani MIZŠ obveščeni, da bo vzgojno-izobraževalno delo od 12.4.2021 dalje ponovno potekalo v vrtcih in šolah.
Pravila in omejitve ostajajo v celoti enaka, kot so veljala v tednu pred zaprtjem. Starše prosim, da si (ponovno) preberete protokol ravnanj v času epidemije, ki je v priponki.
Lep pozdrav,
Ravnateljica Mojca Verhovnik

Protokol-za-starše-v-času-COVID-19

Nujno varstvo

Spoštovani starši,

Vlada RS je zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni  COVID-19 sprejela nov odlok Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021.

Na podlagi okrožnice MIZŠ se v četrtek, 1. 4. 2021 zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalno delo v  vseh enotah Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec.

Nujno varstvo se organizira za otroke, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.  

Za vse otroke iz enot  MO Slovenj Gradec se nujno varstvo organizira v enoti Maistrova – Škratica Mica (vhod E) in za vse otroke iz Mislinje v enoti Mislinja – Sončni škrat.

V kolikor potrebujete  nujno varstvo javite prisotnost vašega otroka še danes (30.3.2021) do 18. ure naslednjim kontaktom:

 1. ŠMARTNO, LEGEN IN CELJSKA javite starši na e-naslov urska.repnik@guest.arnes.si,
 2. PODGORJE, PAMEČE, MISLINJA na e-naslov irena.pijovnik@guest.arnes.si
 3. MAISTROVA in SELE na e-naslov gordana.konecnik@guest.arnes.si

Da si boste lahko uredili potrdilo delodajalca, le tega prinesite s seboj, ko pripeljete otroka. Obrazec potrdila je tukaj.

Ravnateljica, Ivica Vaukan

VPIS OTROK V VRTEC

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da letos redni vpis novincev ne poteka v živo v enoti Mislinja in Maistrova.

Vpis v vrtec poteka od od 5.3.2021 do 16.3.2021 na daljavo.

Vlogo lahko pošljete:

 • po navadni pošti na naslov uprave vrtca,
 • po elektronski pošti na naslov urska.repnik@guest.arnes.si ali
 • jo oddate v nabiralnik vrtca Maistrova – Škratica Mica v Slovenj Gradcu (pri vhodu E).

Vlogo dobite tukaj ali na upravi vrtca.

Več informacij je na voljo v prejšnjem dopisu ter na telefonski številki svetovalne službe

02 62 09 555 ali 041 300 286 (Urška Repnik).

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

VVZ Slovenj Gradec vabi k VPISU PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022, KI BO POTEKAL OD 5.3.2021 DO 16.3.2021.

VPIS V VRTEC BO LETOS ZARADI EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER POTEKAL NA DALJAVO.

Izpolnjeno vlogo s prilogami lahko:

 • pošljete po pošti na naslov: VVZ Slovenj Gradec, Maistrova ulica 2a, 2380 Slovenj Gradec.
 • pošljete skenirano po elektronski pošti na naslov: urska.repnik@guest.arnes.si.
 • Vlogo oddate v nabiralnik pri vhodu E v enoti Maistrova – Škratica Mica.

Oseben vpis bo možen le po predhodni najavi pri svetovalni delavki Urški Repnik, na telefonskih številkah svetovalne službe: 02 62 09 555 in 041 300  286. Razgovor bo možen v času rednega vpisa (od 5.3. do 16.3.2021, od 8.00 do 15. ure), najavite se lahko od 4.3.2021 dalje.

Zaradi upoštevanja vseh higienskih predpisov za zajezitev SARS-CoV-19 vas prosimo, da v kolikor boste dogovorjeni za oseben vpis, naj v vrtec pride le ENA ZDRAVA OSEBA, brez znakov obolenja, ki ni bila v stiku z okuženimi osebami. Obvezna je uporaba maske in razkužila. Pozvonite pri vhodu E.

Starši lahko vpišete otroke v naslednje enote:

 • enota Maistrova – Škratica Mica: vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • oddelek Sele: vpis možen za otroke stare od 3 do 6 let,
 • enota Celjska – Mali Škrat: vpis možen za otroke stare od 1 do 3 let,
 • enota Legen – Gozdni škrat: vpis možen za otroke stare od 2 do 6 let,
 • enota Pameče – Škrat Radovednež: vpis možen za otroke stare od 2 do 6 let,
 • enota Podgorje – Škrat Bučko: vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • enota Šmartno – Leseni škrat: vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • enota Mislinja – Sončni škrat: vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • oddelek Dolič: vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let.

Pogoji za sprejem v vrtec s 1.9.2021:

 • starost otroka najmanj 11 mesecev,
 • starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela,
 • zdravniško potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, iz katerega je razvidno, da je bil otrok cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (51.a člen ZNB).

Vse zainteresirane starše pozivamo, da vpišete otroka v vrtec pravočasno, saj bo Komisija za sprejem otrok obravnavala le tiste prijave, ki bodo oddane v razpisnem roku. Vlogo za vpis otroka v vrtec lahko dobite na spletni strani vrtca http://www.vrtec-sg.si/dokumenti/. Novih vlog ne sprejemamo pred začetkom rednega vpisa.

Starši, ki ste vložili vlogo za vpis otroka za šolsko leto 2020/2021 in vaš otrok še ni bil sprejet v vrtec, morate za novo šolsko leto ponovno oddati vlogo za vpis otroka v vrtec.

Dodatne informacije so vam na voljo na številkah: 02 62 09 550 (tajništvo vrtca) in  02 62 09 555 (svetovalna služba vrtca).

Vljudno vabljeni! Uprava VVZ Slovenj Gradec

PONOVNO ODPIRANJE VRTCEV

Spoštovani starši,

V ponedeljek, 25. 1. 2021 bo vrtec še deloval v zmanjšanem obsegu oziroma tako, kot je deloval do sedaj. Odprte bodo naslednje enote s poslovnim časom:
• Pameče – Škrat Radovednež: poslovni čas od 5.45 – 15.15
• Šmartno – Leseni škrat: poslovni čas od 6.20 – 15.30
• Maistrova – Škratica Mica: poslovni čas od 5.30 – 16.00
• Mislinja – Sončni škrat: poslovni čas od 5.15 – 15.15

Vrtci začnemo v polnem obsegu opravljati svojo dejavnost v torek, 26. 1. 2021 z upoštevanjem preventivnih zaščitnih ukrepov proti  širjenju okužbe z virusom SARS.CoV-2.

Skupine otrok bomo oblikovali v »varne mehurčke«. Osnova za oblikovanje mehurčka je oddelek, v katerega je vključen vaš otrok. To pomeni, da bodo otroci od sprejema v vrtec do odhoda zadnjega otroka domov, v svoji igralnici, kjer bodo prisotni še vzgojitelj in vzgojitelj predšolskih otrok-pomočnik vzgojitelja. 

Da bomo lahko organizirali delo, določili urnike in prisotnost zaposlenih, morate starši javiti prisotnost vašega otroka. Otroka prijavite svoji vzgojiteljici do sobote, 23. 1. 2021 do 14. ure. Ob tem zapišite kdaj bo otrok zjutraj prišel in kdaj odšel domov. V vrtec naj pridejo le zdravi otroci.

PKP8 Vlada že pripravlja, vanj bo vključena tudi določba, ki bo omogočala, da bodo starši, ki otrok v času epidemije ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila.

Hvala ker upoštevate vse ukrepe.