FOREST – GOZD (Mednarodni projekt Comenius)

comenius

Cilj projekta je izboljšanje kakovosti in povečanje obsega mobilnosti učencev in izobraževalnega osebja, izboljšanje kakovosti in povečanje obsega partnerstev med šolami, spodbujanje učenja živih tujih jezikov, podpiranje razvijanja inovativnih IKT vsebin, povečanje kakovosti in evropske razsežnosti. Otrokom predstaviti gozd kot del narave in okolja v katerem živimo.

Nosilec: Izobraževalni projekt Evropske unije – Comenius.