VVZ Slovenj Gradec vabi k VPISU PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022, KI BO POTEKAL OD 5.3.2021 DO 16.3.2021.

VPIS V VRTEC BO LETOS ZARADI EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER POTEKAL NA DALJAVO.

Izpolnjeno vlogo s prilogami lahko:

 • pošljete po pošti na naslov: VVZ Slovenj Gradec, Maistrova ulica 2a, 2380 Slovenj Gradec.
 • pošljete skenirano po elektronski pošti na naslov: urska.repnik@guest.arnes.si.
 • Vlogo oddate v nabiralnik pri vhodu E v enoti Maistrova – Škratica Mica.

Oseben vpis bo možen le po predhodni najavi pri svetovalni delavki Urški Repnik, na telefonskih številkah svetovalne službe: 02 62 09 555 in 041 300  286. Razgovor bo možen v času rednega vpisa (od 5.3. do 16.3.2021, od 8.00 do 15. ure), najavite se lahko od 4.3.2021 dalje.

Zaradi upoštevanja vseh higienskih predpisov za zajezitev SARS-CoV-19 vas prosimo, da v kolikor boste dogovorjeni za oseben vpis, naj v vrtec pride le ENA ZDRAVA OSEBA, brez znakov obolenja, ki ni bila v stiku z okuženimi osebami. Obvezna je uporaba maske in razkužila. Pozvonite pri vhodu E.

Starši lahko vpišete otroke v naslednje enote:

 • enota Maistrova – Škratica Mica: vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • oddelek Sele: vpis možen za otroke stare od 3 do 6 let,
 • enota Celjska – Mali Škrat: vpis možen za otroke stare od 1 do 3 let,
 • enota Legen – Gozdni škrat: vpis možen za otroke stare od 2 do 6 let,
 • enota Pameče – Škrat Radovednež: vpis možen za otroke stare od 2 do 6 let,
 • enota Podgorje – Škrat Bučko: vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • enota Šmartno – Leseni škrat: vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • enota Mislinja – Sončni škrat: vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • oddelek Dolič: vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let.

Pogoji za sprejem v vrtec s 1.9.2021:

 • starost otroka najmanj 11 mesecev,
 • starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela,
 • zdravniško potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, iz katerega je razvidno, da je bil otrok cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (51.a člen ZNB).

Vse zainteresirane starše pozivamo, da vpišete otroka v vrtec pravočasno, saj bo Komisija za sprejem otrok obravnavala le tiste prijave, ki bodo oddane v razpisnem roku. Vlogo za vpis otroka v vrtec lahko dobite na spletni strani vrtca http://www.vrtec-sg.si/dokumenti/. Novih vlog ne sprejemamo pred začetkom rednega vpisa.

Starši, ki ste vložili vlogo za vpis otroka za šolsko leto 2020/2021 in vaš otrok še ni bil sprejet v vrtec, morate za novo šolsko leto ponovno oddati vlogo za vpis otroka v vrtec.

Dodatne informacije so vam na voljo na številkah: 02 62 09 550 (tajništvo vrtca) in  02 62 09 555 (svetovalna služba vrtca).

Vljudno vabljeni! Uprava VVZ Slovenj Gradec