VPIS OTROK NOVINCEV V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Enota Mislinja – Sončni škrat, 6.3.2020, med 8.00 in 15.00 uro,

Enota Maistrova – Škratica Mica, 9.3.2020-18.3.2020, od 8.00 do 12.00 ure ter od 13.00 do 15.00 ure, v četrtek, 12.3.2020, do 17.00 ure.

VLOGA ZA VPIS 2020-21

Novih vlog ne sprejemamo pred začetkom rednega vpisa.

S seboj prinesite otrokove in vaše osebne dokumente, ki so dokazilo o stalnem bivališču ter podatke staršev (e-naslove, telefonske številke na katere ste dosegljivi).

V primeru, da vloge ne boste oddali osebno, je potrebno priložiti dokazilo o stalnem bivališču otroka in staršev.