VPIS OTROK NOVINCEV V VVZ SLOVENJ GRADEC ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

VPIS OTROK NOVINCEV V VVZ SLOVENJ GRADEC ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 BO POTEKAL PREDVIDOMA OD 8.3.2019 DO 20.3.2019.

PODROBNEJŠE INFORMACIJE O MOŽNOSTI VPISA V POSAMEZNE ENOTE VRTCA TER NOVO VLOGO ZA VPIS BOMO OBJAVILI KONEC MESECA FEBRUARJA.