ZAHVALA OB KONCU ŠOLSKEGA LETA

Ob koncu šolskega leta

»Pozorno poslušajte, kaj vam otrok govori. Če ne boste poslušali majhnega otroka, ki vam govori o majhnih stvareh, vam takrat, ko bo večji, ne bo pripovedoval o velikih stvareh. Zanj je bilo namreč vse, kar vam je kadar koli povedal, velika stvar.« (Catherine M. Wallace)

Zaključujemo še eno uspešno šolsko leto. To je pravi trenutek, ko se vsi skupaj ozremo na opravljeno delo, dogodke in uresničene cilje, ki smo si jih zadali v začetku šolskega leta. Sama gledam nanje s ponosom, radostjo in hvaležnostjo. Navdajajo me z željo in voljo, da bo tako tudi v prihodnje.

Ob tej priložnosti se želim zahvaliti celotnemu kolektivu za prizadevno, predano in odgovorno delo, ki je pripomoglo k dvigu kakovosti.

Za oporo vzgojiteljem in otrokom pa se želim zahvaliti tudi staršem in njihovim družinam.

Zahvala je namenjena tudi vsem članom Sveta zavoda in Sveta staršev, ki ste nas podpirali in s svojim sodelovanjem ter soodločanjem bogatili naše delo.

Hvala tudi našima ustanoviteljicama, Mestni občini Slovenj Gradec in Občini Mislinja, za konstruktivno sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi naših dejavnosti.

Hvala tudi vsem ostalim, ki ste pomagali kreirati in soustvarjati  življenje in delo v našem vrtcu.

Naj bo poletje vseh radostno, polno aktivnosti in pozitivnih doživetij. Ob tej priložnosti želim vsem, da poletje zaužijete v polni meri, poiščete čas, da si odpočijete in namenite čas sebi in svojim najbližjim.

Nasvidenje v jeseni.

Ravnateljica Ivica Vaukan

Komentiranje zaprto.